gif

Zaštita biljaka

PAN-SEED je distributer kompanija Syngenta, BASF, Nufarm.

Programi zaštite

  • Program zaštite pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i krompira
  • Program zaštite jabuke i vinove loze.