gif

Rotkvice

Rotkvica SORA

Profile

Za sve proizvodne sezone.

Bez šupljina i kod krupnijih rotkvica sa velikom istovetnošću plodova.

Visok stepen otpornosti prema iscvetavanju.

Vrlo produktivna i  adaptabilna za različite uslove proizvodnje.