gif

Crni luk

Sanchyu Yellow Globe

ProfilePrezimljavajući luk koji odlično podnosi zimu, tako da je veoma siguran za proizvodnju zbog otpornosti na prorastanje.
Lukovice su okrugle do blago spljoštene.
Pogodan za svežu potrošnju i kratkotrajno skladištenje

Aruba F1

Profile

Srednje rani hibrid namenjen za čuvanje sa visokim potencijalom za rodnost oko 80 tona. Lukovice okruglog oblika, čvrste, lepe bakarno žute boje i tankog vrata. Biljka sa uspravnim lišćem i snažnim kore-nom.

Dobar kvalitet ljuske i visok sadržaj suve materije.

Spanish Medallion F1

ProfileVisok prinos za početak sezone.
Najraniji hibrid za prolećnu setvu.
Berba moguća već od kraja jula.
Namenjen za potrošnju u svežem stanju. Glavice su izuzetno krupne, okrugle, žute. Prinos u našim uslo-vima i do 90t/ha.

Echo F1

ProfileHibrid luka kratkog dana namenjen za gajenje preko zime.
Spada u rane lukove, glavica težine oko 320 g velike uniformnosti, okrugle do blago spljoštene, sa tankim vratom.
Pri pravilnoj ishrani mogućnost procvetavanja je sasvim isključena.
Namenjen za svežu potrošnju i čuvanje.
Preporučen sklop 800.000 – 1.000.000 biljaka.