gif

Kukuruz

Honey Bantam

Rani super slatki šećerac vegetacije oko 70 dana sa odličnom ujednačenošću pri čemu obrazuje 1,5 klipova po biljci i ostvaruje visok prinos.

kukuruz