gif

Paradajz

MELODIA F1

Profile Melodia F1 je vrlo rani hibrid krupnih plodova. Biljka je snažnog i brzog porasta sa kratkim internodijama. Plodovi su težine 200 – 250g a odlikuje ih dobar ukus, boja i ujednačenost. Pokazala je dobru toleranciju na niske temperature i prilagodljivost na različite uslove i načine proizvodnje.
Preporučuje se za vrlo ranu proizvodnju u tunelima i staklenicima sa i bez grejanja kao i za ranu njivsku proizvodnju.

Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N

BIG BEEF F1

Profile Big Beef F1 je rani indeterminantni paradajz beef tipa. Biljke su zdrave i snažne.
Plodovi su krupni, ovalni, crvene boje, odličnog ukusa i srednje čvrstine.
Ranostasnost u kombinaciji sa krupnoćom plodova i odličnom otpornošću na bolesti čine Big Beef F1 hibridom pogodnim za različite uslove proizvodnje.

Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N, ASC, St 4

GARDEL F1

Profile Gardel F1 je indeterminantni paradajz beef tipa odličnog ukusa.
Biljke su vrlo snažne, sa kratkim internodijama što ga čini lakim za berbu i održavanje.
Plodovi su ujednačeni, blago spljošteni, dobre čvrstine i lepe boje u zrelosti.
Krupnoća plodova je 190 – 220g. Gardel F1 se zbog svoje izuzetne rezistencije na bolesti podjednako dobro gaji na otvorenom polju kao i u zaštićenom prostoru.

Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, LM, FCRR, TYLCV

AMATI F1

Profile Amati F1 je rani hibrid plodova srednje krupnoće odličnog ukusa i dobre ujednačenosti.
Biljke su jake, kompaktnog i otvorenog habitusa.
Univerzalan hibrid za proizvodnju u plastenicima, nižim tunelima kao i na otvorenom polju koji daje podjednako dobre rezultate kako u ranoj tako i u letnjoj i jesenjoj proizvodnji.

Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N, LM