gif

Tikvice i plavi patlidžan

Nevira F1,  Ezra F1 Vilmorin

NProfileEVIRA F1:
Rana, za plastenike i otvoreno, biljka manje bujna, dobro podnosi oplodnju fitohormonima, svetlo zeleni cilindricni plodovi, duzina oko 15cm, umereno otporna na viruse (CMV, ZYMV, WMV).
EZRA F1: za ranu i kasnu proizvodnju, jaka biljka, svetlo zeleni plodovi, kruskastog oblika duzine 10-14cm

One Ball F1,  Cue Ball F1,  Eight Ball F1

Profile
Tri veoma zanimljive tikvice pripadaju grupi okruglih zucchini tikvica. Različitih su boja od žute (One ball), preko svetlo zelene (Cue ball) do tamno zelene (Eight ball).
Ranostasne, izuzetnog kvaliteta i ukusa pogodne su za različite načine primene u ishrani. Stablo je žbunastog oblika, plod se nalazi na svakoj grani i nakon cvetanja veoma brzo raste. Uniformnost oblika, veličine, ranostasnot kao iizrazena otpornost na bolesti glavne su odlike ovih hibrida.

Suha F1

ProfileHibrid vrlo ujednačenih i atraktivnih plodova koji se može gajiti tokom celog vegetacionog perioda.
Spada u novu generaciju hibrida sa visokom tolerantnošću na virusna obolenja.
Pogodna za berbu u dugom vremenskom periodu (proleće, leto, jesen).
Otpornosti: ZYMV – WMV – PRSV

Perfection F1

PProfilelodovi temne boje cilindričnog oblika debljine 13cm i duzine 18cm. Namenjen za otvoreno polje.
Veoma prinosan pogodan za razne klimatske uslove.
Plodovi veoma kvalitetni sa sporim razvojem semena.

Night Lady F1

ProfilePlodovi su cilindričnog oblika, prečnika 9 cm i dužine do 23 cm. Srednje rani hibrid, tamno purpurne boje kože, bez izražene srži.
Evropski tip hibrida popularan u Italiji namenjen za gajenje u plastenicima i otvorenom polju tokom leta, dobre otpornosti na napadbolesti i insekata, visokog prinosa.