gif
Profile

Cvekla

Rodina F1

Profile Rodina F1 je srednje rani hibrid cvekle cilindričnog oblika namenjen za svežu potrošnju i za preradu.Visok sadržaj šećera i mogućnost dugog skladištenje.Cilindričan oblik ploda omogućava veću iskorišćenost prilikom prerade.

Kestrel F1

Profile Izuzetno rani hibrid pogodan kako za prolećnu tako i za postrnu proizvodnju. Plodovi okrugli, ujednačeni crvene boje sa visokim
sadržajem šećera. Mogućnost korišćena za svežu potrošnju i za industrisku preradu. Velika prednost u odnosu na standardne sorte je mogućnost dugog skladištenja. Visoka tolerantnost na cerkosporu i otpornost na pepelnicu i plamenjaču.