gif
Profile

Dinje

Aikido F1

Profile Hibrid dinje u Galia tipu adaptabilan svim uslovima gajenja. Kora je žuta, mrežesta, a meso zelenkasto bele boje, sočno, sa visokim sadržajem šećera. Odličnog kvaliteta, prosečne težine plodova 1,5-2 kg. Prilagođen za gajenje u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju. Rezistentan na Fusarium i tolerantan prema pepelnici.

Halona F1

Profile Kantalup tip sa visokim sadržajem šećera,odličnog ukusa i visoke tolerantnosti na bolesti.
Spada u grupu ranih hibrida sa vegetacijom od 65 dana od rasađivanja.Plodovi težine od 1,8-2,8 kg

 

Exelor F1

Profile Exelor F1 je dinja koja tokom cele sezone daje plodove prve klase, ekstra ranog dozrevanja što joj omogućava da se rano pojavi na tržištu. Visoka tolerancija na pepelnicu omogućava dug i kvalitetan rod tokom cele vegetacije. Plodovi krupnoće 1,5-1,8 kg, sa visokim sadržajem šećera. Odličan hibrid za ranu proizvodnju.
Otpornosti: MNSV / Fom: 0-2 / Gc: 1 / Px: 1,2,5

 

Passport F1

Profile PASSPORT F1 je vrlo rani hibrid dinje (Galia tip). Plodovi su okrugli,prečnika u proseku 18 cm i težine oko 2,5 kg. Kora je tanka, mrežasta, bez izraženih rebara. Intenzivan miris i izuzetno prijatan ukus
ploda su posebna odlika ovog hibrida. PASSPORT F1 je pogodan za intenzivnu njivsku proizvodnju jer daje 6-8 ujednačenih plodova kao i za proizvodnju u plastenicima. Dužina vegetacije od rasađivanja do zrenja je 55-60 dana.