gif
Profile

Kupus

Elisa F1

Profile Rano dozrevanje i kvalitet. Čvrsta, okrugla glavica, tamno zelenih istova. Vegetacije oko 50 – 55 dana. Za ranu proizvodnju preporu-
čuje se sadnja između februara i aprila, u zavisnosti od uslova gajenja (zaštićen prostor ili otvoreno polje). Kompaktna, čvrsta glavica.Jedan od najukusnijih kupusa na tržištu, zadržava slatkoću kako u sirovom stanju tako i kuvan. Preporučuje se za potrošnju u svežem stanju. Prosečna težina glavice 0,8 – 1,2 kg.

Nozomi F1

Profile Vrlo rani hibrid, za proizvođače koji žele da budu prvi na tržištu. Vegetacije oko 60 – 62 dana. Daje kompaktne, okrugle tamno zelene glavice za potrošnju u svežem stanju. Glavice su čvrste, ne pucaju, dobro podnose transport i mogu dugo stajati na parceli. Postiže odličan kvalitet i veličinu, čak i u uslovima nižih temperatura. Veličina glavice 1,2 – 1,5 kg. Izuzetno sladak ukus, dobre teksture, bez izražene nervature. Jedan od vodećih Sakatinih hibrida za ranu proizvodnju.

Candisa F1

Profile Poboljšana ELISA, kasnija za 7 – 10 dana. Kroz nekoliko sezona pokazala da predstavlja kvalitetan hibrid za ranu proizvodnju. Veličina glavice od 0,8 – 1,2 kg. Unutrašnjost vrlo kvalitetna sa kratkom kočankom, povećana iskorišćenost listova daje sladak ukus za bolji užitak.

Hippo F1

Profile Hippo F1 jedan od najboljih SAKATINIH hibrida za letnju proizvodnju velike otpornosti na visoke temperature i tolerantnosti na trips,
vegetacije oko 80 dana. Glavica je veoma atraktivnog izgleda, lepe boje i oblika i mogućnosti dugog stajanja na polju bez opasnosti
od pucanja. Težina oko 2 – 3 kg. Odličnog ukusa i lepe unutrašnje strukture. Veoma lak za proizvodnju, visokog potencijala za prinos i vema lak za prodaju.

Monroe F1

Profile Zbog svog atraktivnog izgleda i odličnog odnosa težine i krupnoće, kao i dobrog ukusa, Monroe F1 je hibrid pogodan za markete za
svežu potrošnju. Glavice težine 2,5 – 3 kg, atraktivne zelene boje i okruglog oblika, sa kratkim korenom i tankim listovima sa voštanom prevlakom.

Leopard F1

Profile Srednje rani hibrid vegetacije oko 75 dana za gajenje u glavnoj sezoni. Pogodan za potrošnju u svežem stanju i za kiseljenje. Glavice su težine 2-3 kg, vrlo kompaktne, tankih listova, izvrsne strukture,
velike sa kratkom kočankom plavo-zelene boje. Postojan i pri nepovoljnim uslovima. Visoka otpornost na Fusarium.

Grandslam F1

Profile Vodeći hibrid za svežu potrošnju i kiseljenje. Vegetacije oko 80-85 dana. Težine glavice 2-3 kg, odličnog kvaliteta. Odličnog ukusa, jedan od naj ukusnijih hibrida tog tipa. Može se koristiti za potrošnju u svežem stanju i za kiseljenje, dobro podnosi transport. Dugo zadržava kvalitet na polju, dobro podnosi visoke temperature i daje odličan kvalitet glavice u kasno leto.
Visoka otpornost na Fusarium

Newslam F1

Profile Novi hibrid za svežu potrošnju i kišeljenje, vegetacije od 90 do 105 dana od rasađivanja u zavisnosti od perioda proizvodnje. Može dugo da stoji na polju bez opasnosti od pucanja, odlična otpornost na mrazeve. Težina 2 – 4 kg u zavisnosti od gustine sklopa. Glavica okrugla, plavičasto zelene boje.

Tenacity F1

Profile Srednje kasni hibrid vegetacije od 90 do 100 dana , uspravnog porasta sa vrlo snažnim ovojnim listovima. Glavica je atraktivna, okruglog oblika sa krupnim plavo zelenim listovima tanke nervature, težine 2–4 kg. Tenacity je kupus slatkog ukusa, sa mogućnošću dugog stajanja na polju. Zbijenost listova je osrednja što mu daje odličnu mogućnost za lako kiseljenje. Visoka otpornost na Xantomonas,Crnu trulež i Fusarium.

Coronet F1

Profile Kasni kupus za svežu potrošnju i skladištenje. Jedan od vodećih hibrida na Evropskom tržištu. Težina glavice 2-4 kg, odličnog ukusa i čvrstoće dobro zatvorene lišćem. Tolerantan na hladnoću, dugo stoji na polju, zadržava visok kvalitet glavice u jesenjim i zimskim uslovima, kao i u dugom periodu skladištenja. Vegetacije 100–105 dana. Visoka otpornost na Fusarium.

Red Rookie F1

Profile Rani crveni kupus vegetacije oko 70–75 dana od rasađivanja sa velikom ujednačenošću glavica veličine 1,5- 2 kg. Glavica je zbijena, sa kratkim kočanom i odlične crvene boje koja se zadržava i tokom kuvanja. Pogodan za sadnju tokom cele godine.

Varna F1

Profile Novi lager hibrid crvenog kupusa vegetacije 110 dana. Odlična mogućnost čuvanja tokom zimskog perioda .Glave kompaktne i ujednačene težine oko 3 kg. Za postizanje optimalnih prinosa rasaditi do polovine jula.