gif
Profile

Paprika

Orea F1

Profile Orea je srednjerani hibrid slatke paprike krupnih plodova dužine preko 20 cm i prečnika oko 4 cm. Plodovi su svetlo zelene do žućkaste boje, koja postaje sjajno crvena kada je plod skroz sazreo. Izuzetno slatkog ukusa za svežu potrošnju. Pogodna za celogodišnju proizvodnju zbog dugog plodonošenja. Može se uspešno gajiti kako u plastenicima tako i na otvorenom polju

Salana F1

Profile Jaka i kompaktna biljka sa srednje kratkim internodijama. Kratke vegetacije ranog dozrevanja, plodovi sa 3-4 komore. Odlična uniformnost veličine i oblika. Prosečna težina ploda 180–210 g. Pogodna za uzgoj i u plastenicima i na otvorenom polju. Otporna na virus mozaika duvana Tm:o. Visok prinos sa velikim brojem plodova prve klase.

PP 10674 F1

Profile Hibrid u ogledu za otvoreno polje, srednje rana, plodovi težine oko 200 g, sa 3-4 komore. Zreli plodovi prelaze u narandžastu pa potomu crvenu. Otpornosti: TSWV(IR) / Xcv

PP 10676

Profile Hibrid u ogledu, Veoma generativna biljka sa srednje kratkim internodijama, ranog dospeća i velikog potencijala za prinos. Plodovi težine oko 130 – 150 g. Lepe boje koji prelaze u crvenu. Otpornosti: Tm 0-2/ Xcv / Gds

CHRYSSA F1

Profile Hibrid namenjen za plastenike, veoma ranog dozrevanja, kraćih internodija. Plodovi svetlo zelenkaste boje veličine 16–18cm. Otpornosti : Mi / Mj