gif
Profile

Rotkve i kelerabe

Ocura Cross F1

Profile Hibrid Daikon rotkve namenjen za proizvodnju tokom kasnog leta i jeseni, izuzetno lak za proizvodnju. Koren bele boje, dobrog kvali-
teta, sočan dužine oko 40 cm. Koristi se za svežu potrošnju.

Gloriette F1

Profile Pogodna za gajenje u ranoj plasteničkoj proizvodnji ili za otvoreno polje. Koren krupan, okrugao, izuzetno crvene boje sa postepenim
porastom tako da je otporan na pucanje. Za regione koji traže krupnoću.

Quick Star F1

Profile Ekstra rana keleraba namenjena kako za plasteničku proizvodnju u rano proleće, tako i za jesenju proizvodnju. Izuzetno brzog porasta svetlo zelenkaste boje sa tamnijim uspravnim listovima. Keleraba odličnog kvaliteta bez sadržaja celuloznih vlakana tako da dugo zadržavaju mogućnost upotrebe.